ເວລາບໍລິການແລະການໂອນຍ້າຍຂອງ MK ZONE

ການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດຈີນ – ໄທ (ທາງທະເລ) ໄລຍະເວລາ 7 – 10 ວັນ

ການຂົນສົ່ງຈາກຈີນ – ໄທ (ໂດຍລົດ) 3 – 5 ມື້

ການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດຈີນໄປປະເທດ ກຳ ປູເຈຍ 7 – 14 ມື້

ການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດຈີນໄປວຽງຈັນ 7 – 10 ວັນ

ການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດຈີນໄປມຽນມາ 7 – 12 ມື້

ບໍລິການເກັບຮັກສາ / ຄຸ້ມຄອງຄັງສິນຄ້າ ບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນປະເທດ

ເວລາບໍລິການແລະການໂອນຍ້າຍຂອງ MK ZONE

ການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດຈີນ – ໄທ (ທາງທະເລ) ໄລຍະເວລາ 7 – 10 ວັນ

ການຂົນສົ່ງຈາກຈີນ – ໄທ (ໂດຍລົດ) 3 – 5 ມື້

ການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດຈີນໄປປະເທດ ກຳ ປູເຈຍ 7 – 14 ມື້

ການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດຈີນໄປວຽງຈັນ 7 – 10 ວັນ

ການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດຈີນໄປມຽນມາ 7 – 12 ມື້

ບໍລິການເກັບຮັກສາ / ຄຸ້ມຄອງຄັງສິນຄ້າ ບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນປະເທດ

ປະຕູໄຊຊະນະ ໃນໂລກຂອງທຸລະກິດ ແມ່ນການພັດທະນາການຂົນສົ່ງຕາມທາງ

ປະຕູໄຊຊະນະ ໃນໂລກຂອງທຸລະກິດ ແມ່ນການພັດທະນາການຂົນສົ່ງຕາມທາງ

仓库地址(ที่อยู่โกดังสินค้า)

广州 (กวางเจา)

广州市白云区夏花三路342号中泰物流百度地图导航中泰物流
(导航:江飞门业,然后右转)MK中泰物流
海运电话陈俊伟  :18933995779,18025629398
陆运电话陈俊鹏  : 19866699859,13138421200
海运M代码, 陆运 A代码

潮州(แต้จิ๋ว)

潮州市风塘镇风塘工业区三环路刘畔围顶 MK中泰物流
电话刘建民 : 13715781397,18927113009

义乌 (อี้อู)

浙江省义乌市义乌市廿三里宝丰路1号
电话方壮海 : 13516892381,杨杰林 13516995263

普宁 (พู่หนิง)

广东省普宁市国际商品城东面秀陇路口
电话戴汉波 : 18088878429

仓库地址(ที่อยู่โกดังสินค้า)

广州 (กวางเจา)

广州市白云区夏花三路342号中泰物流百度地图导航中泰物流 (导航:江飞门业,然后右转)MK中泰物流
海运电话陈俊伟 :18933995779,18025629398
陆运电话陈俊鹏 : 19866699859,13138421200
海运M代码, 陆运 A代码

潮州(แต้จิ๋ว)

潮州市风塘镇风塘工业区三环路刘畔围顶 MK中泰物流
电话刘建民 : 13715781397,18927113009

义乌 (อี้อู)

浙江省义乌市义乌市廿三里宝丰路1号
电话方壮海 : 13516892381,杨杰林 13516995263

普宁 (พู่หนิง)

广东省普宁市国际商品城东面秀陇路口
电话戴汉波 : 18088878429